Кафедра геоінформатики і геодезії ДонНТУ > Навчально-методича робота

«Геодезія та дистанційне зондування» (профіль «Геодезія»)

На всій території нашої держави: від міських конгломератів до дрібних сільськогосподарських угідь - скрізь йде будівництво, скрізь творить людина. Будівництво населених пунктів, доріг, каналів, ліній метрополітену, висотних будівель, землевпоряджувальні роботи, розрахунок запусків ракет і космічних кораблів - все це будується за участю праці геодезиста.

Будь-якому новому будівництву передує робота геодезиста. Вона не так проста, як здається, якщо просто дивитися із сторони на інженера, що працює з трубою, встановленою на тринозі. Професія геодезиста вимагає розвитку таких рис вдачі як точність і просторове та математичне мислення. Недбалість в роботі інженера-геодезиста може спричинити за собою дорогі переробки. Це професія сильних осіб, що не бояться відповідальності самостійних рішень.

Почесний титул Першопрохідця Землі по праву належить професії геодезиста, а не геолога. Жодна комплексна або спеціальна експедиція не обходиться без карти, кваліфіковано складеної геодезистом.

Геодезія - наука, що вивчає форму і розміри поверхні Землі або окремих її частин шляхом вимірювань, обчислень і побудови карт і планів. Інженерна геодезія спирається на математику, фізику, геофізику, астрономію, географію, геологію. Тісно пов'язана з ґрунтознавством, землеробством, землевпоряджувальним проектуванням, промисловим і цивільним будівництвом.

Використання автоматизованих методів роботи багато в чому змінили традиційну технологію геодезичного виробництва, підвищили культуру праці. Зараз це комп'ютеризована високоінтелектуальна галузь, тісно пов'язана з розвитком Геоінформаційних систем. В даний час доцільніше використовувати уміння прикладного фахівця ефективно використовувати комп'ютерні технології, чим навчати програміста всій тонкості геодезичного мистецтва.

Якщо Ваші здібності і індивідуальні риси Вашого характеру відповідають вимогам, що пред'являються до інженера-геодезиста, то, можливо, коли-небудь, через багато років Ви знову побуваєте в тих місцях, де трудилися в юності і з хвилюванням пригадаєте: "Ця дорога прокладалася ще при мені, а цю розбивку під фундамент крупного торгового центру робив я".

Крім того із славної когорти геодезистів вийшло немало відомих людей. Серед них: письменники Арсеньев В.К. ("У горах Сихоте-Аліня”, “Дерсу Узала"), Федосєєв Г.А. ("Злий дух Ямбуя", "Смерть мене почекає", "Останнє багаття"); космонавт Віктор Савіних.

І останнє, в Донецькій області більше 30 організацій мають геодезичні підрозділи, що виконують топографо-геодезичні роботи для цілей проектування і будівництва. При цьому відчувається недолік кваліфікованих інженерно-технічних кадрів, що володіють сучасними методами і технікою. Ці фактори практично стовідсотково гарантують майбутнє працевлаштування. На сьогодні реалізація Земельної реформи вимагає додатково 20 тис. фахівців-геодезистів і землевпорядників.

Випускаючою кафедрою по даній спеціальності є КАФЕДРА ГЕОІНФОРМАТІКІ І ГЕОДЕЗІЯ. Вона забезпечує біля 70% занять з геодезії.

Кафедра геоінформатики і геодезії ДонНТУ © 2016