Кафедра геоінформатики і геодезії ДонНТУ > Науково-дослідницька робота

Науково-дослідницька робота

На кафедрі ведеться науково-дослідницька робота за такими напрямами:

Геодезія (Включаючи супутникову геодезію)

 • • високоточний контроль над станом великогабаритного устаткування металургійної та цементної промисловості;
 • • використання GPS в навігації автомобільного транспорту і т.д.

Фотограмметрія та дистанційне зондування

 • • використання цифрової фотограмметрії в геодезії, геоінформатики, маркшейдерії і гірничій справі;
 • • використання стереофотограмметричних способів при маркшейдерському забезпеченні відкритих гірничих робіт;
 • • зрівняння мереж аналітичної фототріангуляцію з урахуванням GPS вимірювань і кутів нахилу камер (Donetskphoto 2.0) і т.д.

Математична обробка геодезичних вимірів

 • • врівноваження геодезичних мереж;
 • • зрівняння маркшейдерських мереж;
 • • коректування і зрівняння GPS вимірювань і т.д.

Геоінформатика

 • • автоматизація земельно-кадастрових систем;
 • • введення-виведення графічної інформації в кадастрових ГІС;
 • • автоматизація процеса формування кадастрових планів;
 • • застосування геоінформаційних систем для ведення земельного кадастру;
 • • автоматизація процесу створення та ведення Поземельної книги;
 • • застосування геоінформаційних систем для оцінки впливу підземних гірничих робіт на земну поверхню;
 • • застосування ГІС в оцінці нерухомості;
 • • калібрування і самокалібрування сканерна обладнання;
 • • розробка дистанційних навчальних систем;
 • • кластеризація із застосуванням теорії нечітких множин і багатовимірного простору ознак;
 • • тривимірне моделювання відкритих гірських розробок і т.д.

Землевпорядкування, кадастр, оцінка землі та нерухомості

 • • юридичну, економічну і технічний опис об'єктів нерухомості (землі і нерухомого майна);
 • • законодавчі та технічні аспекти формування об'єктів нерухомості;
 • • законодавчі та технічні аспекти реєстрації прав на об'єкти нерухомості;
 • • оцінка нерухомості;
 • • методи оцінки землі, схильною шкідливому впливу;
 • • обгрунтування вибору факторів вартості землі та нерухомості;
 • • планування і розвиток нерухомості;
 • • теоретичні принципи зонування міської території і т.д.

Маркшейдерська справа

 • • автоматизація маркшейдерських і проектно-конструкторських робіт при відкритій розробці родовищ;
 • • питання зрушення гірських порід і земної поверхні при розробці вугільних родовищ;
 • • проблеми моніторингу територій шахт, що закриваються Донбасу;
 • • взаємозв'язок напружено-деформованого стану підроблюваних підстав і споруд;
 • • зйомка гірничих виробок без присутності людини в шахті і т.д.

Останнім часом були виконані наступні роботи:

 • 1. Г-2-96 Теоретические основы автоматизации информационной системы принятия управляющих решений при маркшейдерском обеспечении открытых горных работ. (Руководитель Шоломицкий А.А.)
 • 2. Разработка структуры и проведение геомеханического мониторинга на территории закрывающихся шахт Буденновского и Пролетарского районов г. Донецка. (Руководитель Гавриленко Ю.Н.)
 • 3. Прогнозирование сдвижений и деформаций земной поверхности при разработке угольных пластов в режиме реального времени. (Руководитель Гавриленко Ю.Н.)
 • 4. Методологические основы формирования и ведения трехмерного кадастра земли и недвижимого имущества. (Руководитель Могильный С.Г.)
 • 5. Моделирование сдвижений и деформаций массива горных пород и земной поверхности при подземной разработке угольных пластов в сложных горно-геологических условиях. (Руководитель Гавриленко Ю.Н.)

Кафедра геоінформатики і геодезії ДонНТУ © 2016