Кафедра геоінформатики і геодезії ДонНТУ > Навчально-методича робота

«Землевпорядкування та кадастри» (профіль «Землевпорядкування та кадастри»)

Землевпорядники - фахівці в галузі планування та проведення правових, економічних, організаційно-господарських, інженерно-технічних, екологічних та соціальних заходів, які спрямовані на зміну або удосконалення існуючого порядку і утримання землеволодіння або землекористування.

Фахівці-землевпорядники безпосередньо залучені в процес регулювання земельно-майнових відносин у ході проведення земельної реформи.

Право власності на землю, її вартість, і використання, хоча теоретично є незалежними, на практиці тісно взаємопов'язані. Кожен компонент землі та нерухомості вимагає раціонального управління, для чого необхідні такі відомості про землю і нерухомості:

  • • щодо прав власності - для гарантування надійного захисту прав володіння;
  • • щодо вартості - для забезпечення об'єктивного оподаткування власності і справедливості при вилученні землі для суспільних потреб;
  • • щодо режиму використання земель - для забезпечення ефективного управління землекористування.

В кінці навчання спеціаліст-землевпорядник повинен:

  • • Знати земельне законодавство в широкому сенсі цього слова, оскільки землевпорядник залучений в процес визначення та оформлення прав землеволодіння та землекористування, у вирішення земельних спорів, оцінку наслідків прийнятих рішень з розвитку землекористування.
  • • Розуміти принципи формування і функціонування ринку землі та нерухомості, принципів економіки землі та нерухомості, методів оцінки вартості землі та нерухомого майна.
  • • Вміти використовувати сучасні методи геодезичних вимірювань і картографування. Результат цього виду діяльності забезпечує картографічну основу земельного кадастру та системи реєстрації прав.
  • • Знати та вміти використовувати географічні інформаційні системи (ГІС), як важливий інструмент для професійного та ефективного вирішення завдань земельного управління.

Кафедра геоінформатики і геодезії ДонНТУ © 2016